Fakta

Kontaktperson:
Anders Melin
Finansiär:
  • Energimyndigheten
Ansvarig vid Mau:
Anders Melin
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 januari 2020 - 31 december 2023

Projektet avser att bidra till den vetenskapliga debatten om hur rättviseaspekter kan inkluderas vid konstruktion och bedömning av långsiktiga energiscenarier. Det utgörs av två delprojekt.

Det första kommer att genomföras under 2020 och består i en undersökning av hur rättvisefrågor uppmärksammas inom nutida svensk energipolitik. En analys av politiska dokument kommer att genomföras samt intervjuer med politiker och tjänstemän på nationell och regional nivå.

Det andra delprojektet kommer att genomföras under 2021–2023 och består i en analys av hur metoder för konstruktion av energiscenarier kan förbättras för att på ett mer systematiskt och genomtänkt sätt ta hänsyn till rättvisefrågor. Den empiriska utgångspunkten kommer att vara fokusgrupper som genomförs på regional och nationell nivå.