Fakta

Kontaktperson:
Carina Listerborn
Finansiärer:
  • Formas –Vetenskapsråd för hållbar utveckling
Ansvarig vid Mau:
Carina Listerborn
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 september 2018 - 30 juni 2021
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Segregation, bostadsojämlikhet och ett skriande behov av bostäder till överkomliga priser utgör en stor samhällsutmaning i Sverige och omvärlden. Privata aktörer, ofta globala företag, erbjuder smarta tekniska lösningar som inte bara utlovar att reducera bostadsbristen men också att förbättra jämställdhet, social hållbarhet och deltagande processer. När sociala bostadsfrågor drivs av digitala globala företag är det viktigt med en kritisk genomlysning.

Forskningsprojektet undersöker konsekvenser av detta skifte mot smart stadsbyggande genom en kritisk analys av det smarta bostadsbyggandets begränsningar och möjligheter att hantera social mångfald och jämställdhet, genom fallstudier av aktuella projekt i Toronto, Köpenhamn och Stockholm.

Projektet är explorativt och baserat på samhällsvetenskapliga kvalitativa metoder. Studien anlägger ett intersektionellt perspektiv, med en historisk tillbakablick, för att utforska hur klass, genus och etnicitet kommer till uttryck i smarta bostadslösningar.

Projektet avser svara på frågor om på vilket sätt smart bostadsbyggande skapar eller återskapar genusrelationer, klass och rasifierade maktrelationer? På vilka sätt är smart bostadsutveckling inkluderande för vissa grupper och exkluderande för andra? Kan smarta digitala lösningar bidra till att lösa behovet av bostäder till överkomliga priser?