Fakta

Kontaktperson:
Henrik Hartman
Finansiärer:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Malmö universitet:
Henrik Hartman
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners och övriga projektmedlemmar:
  • Hampus Nilsson - Lunds universitet
Projektperiod:
01 januari 2017 - 31 december 2021
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Hur och var bildades de grundämnen som finns i stjärnor, planeter, gasmoln, och som nu finns i våra kroppar? Det är en av de centrala frågorna inom astronomi. Ett aktuellt forskningsfält inom astrofysik handlar om att besvara denna frågan och om att förstå hur vår galax i universum har kommit till. Vårt projekt söker kunskap om atomerna som är nödvändig för att besvara dessa frågorna.

Det sätt vi tar reda på hur astronomiska objekt är uppbyggda och vilka fysikaliska förhållanden som råder är att studera ljuset som de sänder ut. Varje sort av de atomer, grundämne, som bygger upp stjärnor och galaxer sänder ut ett karakteristiskt ljus, och det beror på vilket grundämne atomen är. Analysen av ljuset kan alltså berätta vilka grundämnen det astronomiska objektet är uppbyggt av.

Sammansättningen av det utsända ljuset ändras dessutom beroende på förhållandena i gasen där atomerna befinner sig; olika temperatur, partikeltäthet och strålning i plasmat gör att olika våglängder favoriseras. Atomens karakteristiska ljus uppkommer när elektronerna byter bana och skickar ut den extraenergin som ljus med en speciell färg, en våglängd. Det är dessa ljusblixtar, fotoner, som observeras i spektrumet. Genom att jämföra de observerade våglängderna från stjärnan med laboratorievåglängder kan grundämnena i stjärnan identifieras.

Men för att bestämma fysikaliska förhållanden på stjärnan måste vi veta hur atomen uppför sig när den skickar ut eller tar emot ljus. Nya och bättre astronomiska instrument i det infraröda våglängdsområdet gör att behovet av noggrannalaboratoriemätningar och nya data blir större.

En spektrometer som noggrant kan mäta ljuset i infrarött, utanför vårt ögaskänslighet, hjälper oss att bestämma våglängder och linjestyrkor som vi inte kunnat mäta innan. När man använder de nya teleskopen och instrumenten upptäcker vi övergångar som vi inte vet från vilket ämne de kommer, och de astronomiskaobservationerna kan då inte användas fullt ut. Det går heller inte att bestämma förekomster av de olika ämnena så nog som vi vill. Föra att möjliggöra en noggrann analys och bättre kunskap om de kemiska ämnena i galaxen vill vi mäta uppreferenslinjer i detta området.

Vårt projekt handlar om att bestämma våglängden, eller färgen, på det ljuset som olika sorts atomer skickar ut. Förutom detta vill vi också veta hur starkt de olika färgerna skickas ut, och totalt är det tusentals olika våglängder per atom. Vi kommer genom experimentella mätningar och teoretiska beräkningar av tillstånden hos utvalda grundämnen få data som gör att det går att göra mer noggranna bestämningar av ämnena som stjärnor och galaxer består av.

Styrkan hos vårt projekt är att vi använder både experimentella och teoretiska metoder, eftersom dessa är bra för olika typer av problem. Komplexa atomer, men många elektroner i det yttersta skalet och kanske flera öppna skal, kommer att studeras med hjälp av högupplösande instrument. Däremot lättare ämnen kan vi mer noggrant studera genom kvantmekaniska beräkningar som tar hänsyn till växelverkan mellan olika atomskal.

Genom vårt projekt får vi fram en mer noggrann beskrivning av atomen, vilket är nödvändigt för att fullt ut kunna analysera de visuella och infraröda spektra som de nya astronomiska teleskopen registrerar. Atomär data är en nödvändig pusselbit i strävan efter att förstå vår kosmiska historia.