Fakta

Kontaktperson:
Nahikari Irastorza
Finansiär:
 • The European Commission through the Horizon 2020 program
Ansvarig vid Mau:
Nahikari Irastorza
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners:
 • Collegio Carlo Alberto
 • Universitat fur Weiterbildung Krems
 • Vrije Universiteit Brussel
 • Technische Universitaet Chemnitz
 • European University Institute
 • Centre D'Informació I Documentacio Internacionals A Barcelona
 • Uniwersytet Wroclawski
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Migration Policy Group
 • Sabanci Universitesi
 • York University
Projektperiod:
01 januari 2021 - 31 december 2023
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:
Webbsida:
https://whole-comm.eu/

Om projektet

Under de senaste åren har EU tagit emot ett mycket stort antal migranter och asylsökande, ofta på ett oplanerat sätt. Detta har lett till en ökad närvaro av invandrare i dåligt förberedda små och medelstora städer och landsbygdsområden. Hur dessa lokala samhällen möter denna utmaning kommer att forma framtiden för integrationen i Europa.

"Whole-COMM"-projektet tar itu med dessa frågor genom en innovativ "hela samhället-forskning" som ser migranters integration som en samhällsskapande process som sker i specifika lokala sammanhang – kännetecknade av olika inbördes sammansättningar som beror på strukturella faktorer och påverkas av samspelet mellan flera nivåer av aktörer och relationer. Det är en pågående process som kan resultera i såväl stärkta som försvagade sociala relationer.

Läs mer om projektet på den engelska sidan