Fakta

Kontaktperson:
Nahikari Irastorza
Finansiär:
 • The European Commission through the Horizon 2020 program
Ansvarig vid Mau:
Nahikari Irastorza
Samarbetspartners:
 • Collegio Carlo Alberto
 • Universitat fur Weiterbildung Krems
 • Vrije Universiteit Brussel
 • Technische Universitaet Chemnitz
 • European University Institute
 • Centre D'Informació I Documentacio Internacionals A Barcelona
 • Uniwersytet Wroclawski
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Migration Policy Group
 • Sabanci Universitesi
 • York University
Projektperiod:
01 januari 2021 - 31 december 2023

Om projektet

Under de senaste åren har EU tagit emot ett mycket stort antal migranter och asylsökande, ofta på ett oplanerat sätt. Detta har lett till en ökad närvaro av invandrare i dåligt förberedda små och medelstora städer och landsbygdsområden. Hur dessa lokala samhällen möter denna utmaning kommer att forma framtiden för integrationen i Europa.

"Whole-COMM"-projektet tar itu med dessa frågor genom en innovativ "hela samhället-forskning" som ser migranters integration som en samhällsskapande process som sker i specifika lokala sammanhang – kännetecknade av olika inbördes sammansättningar som beror på strukturella faktorer och påverkas av samspelet mellan flera nivåer av aktörer och relationer. Det är en pågående process som kan resultera i såväl stärkta som försvagade sociala relationer.

Läs mer om projektet på den engelska sidan