Fakta

Kontaktperson:
Pär Olsson
Finansiärer:
  • SSF
Ansvarig vid Mau:
Pär Olsson
Projektperiod:
01 april 2018 - 31 mars 2020
Fakultet/institution:

Det huvudsakliga syftet med projektet är att utveckla och implementera en fysikaliskt-baserad flernivåmodell för att förutse de mekaniska egenskaperna hos gränsskikt mellan polymer- och metallfilmer. Den föreslagna modellen kommer att förlita sig på konstitutiva data från atombaserad Monte Carlo och molekyldynamik modellering som ger insikt i hur tillverkningsprocessen påverkar atomernas ordning vid gränsskiktet och dess vidhäftning.

Sådan information kommer att användas för att formulera en kohesiv zon modell som beskriver gränsskiktets hållfasthetsegenskaper och kan implementeras i ett finita element program. I projektet studeras specifikt gränsskikt mellan tunna aluminium- och polyetylenfilmer som finns i dryckesförpackningar som barriärer för att förhindra läckage och säkerställa innehållets kvalitet.

Resultatet av projektet förväntas vara ett robust och tillförlitlig flerskaligt modelleringsverktyg som används för att beräkna vidhäftningen i polymer-metalliska gränsskiktet samt att optimera produktionsinställningar för att kunna uppnå önskad vidhäftning. Projektet genomförs genom en två-årig deltidsvistelse vid Tetra Pak.