Fakta

Kontaktperson:
Calle Håkansson
Finansiär:
  • Institutionen för globala politiska studier
Ansvarig vid Mau:
Calle Håkansson
Projektperiod:
01 september 2019 - 01 september 2023
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Doktorandprojektet har som övergripande syfte att studera om, och i så fall hur, Europeiska Unionen (EU), har utökat sitt inflytande och ’aktörskap’ inom försvar och säkerhet under de senaste åren.

Sedan EU:s globala strategi (EUGS) lanserades 2016 har en rad nya initiativ och förmågor etablerats inom EU – däribland det Permanenta Strukturerade Samarbetet i försvar (PESCO), en årlig försvarsöversyn (CARD) och den Europeiska Försvarsfonden (EDF). Denna utveckling kan bland annat kopplas till en rad interna och externa skeenden:

  • Rysslands allt aggressivare beteende i EU:s närområde
  • Osäkerheterna i de transatlantiska relationerna under President Trump
  • Konsekvenser av Brexit samt
  • Kinas allt ökande geopolitiska ambitioner.

Utvecklingen kan dock även kopplas till Kommissionens roll som politisk entreprenör och motor för det europeiska projektet. Avhandlingsprojektet skulle dels bidra till forskningen kring drivkrafterna bakom säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete i Europa.

Forskningen skulle bland annat fokusera på en överstatlig aktör – Europeiska Kommissionen – och således bidra med nya empiriska och teoretiska insikter. Samtidigt skulle avhandlingen också bidra till forskningen om europeisk integration generellt. Avhandlingsprojektet är tänkt att presenteras i artikelform publicerade i erkända vetenskapliga tidskrifter med förväntad slutpublicering av avhandlingen 2023. För att undersöka det valda forskningsämne kommer framförallt elitintervjuer, processpårning och dokumentanalys att användas.