Fakta

Kontaktperson:
Åse Jevinger
Finansiärer:
  • K2
  • Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Åse Jevinger
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners:
  • Lunds universitet
  • Skånetrafiken
  • Västtrafik
  • SLL
  • Hogia
  • Sjöbo kommun
Projektperiod:
01 januari 2020 - 31 december 2022
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:

Om projektet

Den framtida kollektivtrafiken (KT) kommer troligen i högre utsträckning att automatiskt anpassa sig till rådande situation. Framförallt finns behov av sådana tjänster vissa typer av geografiska områden och vid vissa tider på dygnet. Det finns även incitament att kombinera KT med särskild KT (exv. skolskjutsar eller färdtjänst).

Förflyttningen mot mer anpassningsbara tjänster underlättas av den snabba utvecklingen och spridningen av modern informationsteknologi, såsom artificiell intelligens, sakernas internet och smartphones. Dessutom ökar de tekniska framstegen inom självkörande fordon, vilka är bättre utrustade att uppfylla de krav som ställs i trafik som styrs av behov.

Det här projektet fokuserar framförallt på hur, när och för vem efterfrågestyrd KT kan vara användbar, samt vilka krav och möjligheter som finns med sådan trafik. Hur och när kan efterfrågestyrd KT användas för resenärer med särskilda behov eller i specifika situationer (exv. under störningar i kollektivtrafiken eller vid större evenemang)? Dessutom, hur kan efterfrågestyrd KT integreras med särskild KT och tidtabellsstyrd KT? Kan ett interaktivt resestöd både förbättra kvaliteten på resetjänster och minska resursutnyttjandet (exv. genom att interaktivt planera om resenärernas påstigningstid och plats)? Projektet innefattar simuleringar av kollektivtrafiksystemet, litteraturstudier, intervjuer och aktiv dialog med industrin och kollektivtrafikaktörer för både insamling och spridning av kunskap.