Fakta

Kontaktperson:
Jan Persson
Finansiärer:
 • Interreg IVA ÖKS
Ansvarig vid Mau:
Paul Davidsson
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners:
 • Gate 21
 • Region Zeeland
 • Movia
 • Vera Park
 • Region Skåne
 • Innovation Skåne
 • Köpenhamns stad
 • Glostrup kommun
 • Hvidovre kommun
 • Køge kommun
 • Lunds kommun
 • Helsingborgs kommun
 • Trafikverket
Projektperiod:
01 augusti 2018 - 31 juli 2021
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:
Webbsida:
https://www.gate21.dk/framtidens-intelligenta-mobilitet-i-greater-copenhagen/

Projektbeskrivning

Idag finns det ingen strategi över hela Öresundsregionen som tar upp hur nya och intelligenta mobilitetslösningar ska implementeras och spridas för att stödja flexibel och hållbar transport. Detta projekt kommer att göra en skillnad när det gäller möjligheterna till nya mobilitetslösningar i Öresundsregionen genom ömsesidiga erfarenheter och strategiska rekommendationer.

Målet är att betydligt mer styrning inom området ska uppnås, så att vi inte bara följer den tekniska utvecklingen utan visar vägen för att skapa hållbar mobilitet i Stora Köpenhamn. Intelligent mobilitet definieras i detta projekt som lösningar som möjliggörs av big data, plattformar och realtidsinformation och dynamiska managementsystem. Hållbar mobilitet definieras som mobilitetstjänster och lösningar som ger en god balans mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.

Projektet samlar flera danska och svenska fall av mobilitetsanvändning i olika utvecklingsstadier. Användningsfallen är centrerade kring ämnen som utveckling av ett modernt stationsområde - eller ett helt stadsområde med en "park and ride" -anläggning med plats för 2400 bilar (kommunerna i Lund, Køge och Glostrup), användningen av trafikdata och information (Hvidovre, längs ringväg 3 i Loop City, och väg E6 med Trafikverket), smart parkering (Helsingborgs kommun), och kollektivtrafik på landsbygden (delad rörlighet, Lolland) och dynamisk bussplanering (Malmö universitet).

Användningsfallen har valts ut eftersom de var och en på sitt sätt bidrar till en bättre transportinfrastruktur, men särskilt för att kunskapen som skapas mellan dem har mycket större potential för att utveckla tillgången till verkligt hållbar framtida mobilitet för de flesta medborgare i hela regionen.