Fakta

Kontaktperson:
Mats Greiff
Finansiärer:
  • Malmö universitet
  • Marshall University
Ansvarig vid Mau:
Mats Greiff
Samarbetspartners:
  • Marshall University
Projektperiod:
01 juli 2010 - 01 december 2020
Fakultet/institution:

Om projektet

I projektet studeras sociala och kulturella förändringars inverkan på en hegemonisk maskulinitet mellan 1890 och cirka 1940 i Appalachernas bergstrakter och hur detta står i relation till omformandet av en traditionell folkmusik till en professionaliserad och kommersialiserad countrymusik. Den traditionella balladmusiken uttryckte i hör grad kvinnors livsvillkor och erfarenheter, men med musikens omvandling förändrades också texterna från att ha sin utgångspunkt i kvinnors erfarenhetsvärldar till att upprätthålla en traditionell hegemonisk maskulinitet. Hypotetiskt kan detta ha sin bakgrund i att genusordningen i familj och arbete vid denna tid var hotad på grund av sociala och ekonomiska förändringar i samhället.

Vidare studeras hur kvinnliga artister efter 1960 har börjat återerövra musikformen och i sångtexter ifrågasätta den traditionella genusordningen bland annat utifrån ett klassperspektiv.