Fakta

Kontaktperson:
Anette Gjörloff Wingren
Finansiärer:
  • EU Marie Curie ITN
Ansvarig vid Mau:
Anette Gjörloff Wingren
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners:
  • Umeå University
  • Turku University
  • Federal Institute for Materials Research and Testing BAM Berlin
  • Copenhagen University
  • Phase Holographic Imaging Lund
Projektperiod:
01 april 2017 - 31 mars 2021
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Webbsida:
http://glycoimaging.mah.se/ external link icon

En stor utmaning när det gäller att besegra cancer är att hitta vägar för diagnos och behandling i ett tidigt skede. Cancer sker i flera steg då cellerna omvandlas till maligna tumörceller. Om man kan hitta cancercellerna i ett tidigt stadium är det större sannolikhet att cancern är behandlingsbar. För att kunna göra detta behövs effektiva diagnostiska verktyg som kan avgöra cellens status i ett tidigt skede.

I projektet GlycoImaging kommer vi att tillgodose detta behov genom att utveckla nya molekylärt präglade prober, MIPs, som binder specifikt till glykaner på tumörceller. Dessa "plastantikroppar" kommer att utvecklas och användas för realtidsmikroskopering av biomarkörer på cancerceller och i klinisk diagnostik. Genom att låta polymer/material forskargrupper samarbeta med ledande molekylärbiologi- och diagnostikforskargrupper, samt expertisföretag, kommer vi att utforma ett mycket interdisciplinärt forskar- och utbildningsnätverk med ambitiösa vetenskapliga mål tillsammans med ett attraktivt program för studenter