Fakta

Kontaktperson:
Stephen Marr
Finansiärer:
  • Formas
Ansvarig vid Mau:
Christina Lindkvist
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners:
  • Wayne State University
  • Malawi University of Science & Technology
  • The University of Construction in Hanoi
  • Swedish Municipalities
Projektperiod:
01 maj 2020 - 30 september 2020
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:

Om projektet

Projektet avser att finansiera en två dagars workshop med kommunala företrädare från Sverige, Vietnam och Malwai, forskare från dessa länder samt USA och representanter för myndigheter och frivilligorganisationer för att identifiera relevanta områden för forskningssamarbete om hållbar samhällsplanering med fokus på infrastrukturer.

Projektet tar fasta på FNs globala mål om hållbara städer, infrastrukturer med fokus på transporter, kommuner och regioners behov av samverkan och samverkansplattformar för ökad jämlikhet och demokratiskt deltagande. Resultatet från workshopen ska användas som underlag för en fullständig ansökan till FORMAS. Projektet bygger på befintligt samarbete med University of Construction i Hanoi, University of Science and Technology i Malawi samt Wayne State University i USA.

Potential till att utveckla svensk samhällsplanering: Global North upplever idag problem som vanligtvis tillskrivs utvecklingsländer, med ökade klyftor och fattigdom. Att skapa mer inkluderande samhällen är idag en global angelägenhet där uppdelning i syd och nord av forskare anses missvisande. För att uppnå FNs globala mål krävs radikal omställning. Genom att ta utgångspunkt i erfarenheter från länder med knappa ekonomiska resurser menar vi att projektet kan bidra till nya perspektiv på samhällsplanering och idéer om innovativa former för samverkan (både formella och informella) i arbetet med utveckla och tillgängliggöra infrastruktur.