Fakta

Kontaktperson:
Susanna Hedenborg
Finansiär:
  • ADMA Förvaltnings AB
Ansvarig vid Mau:
Susanna Hedenborg
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
30 juni 2020 - 30 juni 2022
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Bakgrund

Idrottsföreningar kan utgöra en skola i demokrati och ledarskap. Det är också ett av skälen bakom dagens omfattande offentliga idrottsstöd. Men studier har visat att Idrottsföreningars styrelser inte speglar vare sig medlemmarna eller samhället i stort om man ser till kön, ålder, etnicitet och utbildningsnivå. Istället domineras styrelsearbetet av medelålders män med tidigare erfarenhet av styrelsearbete. Samtidigt utmanas idrotten – en sjunkande andel barn och unga är med i föreningsidrotten, och det är svårt att hitta personer som är intresserade av att delta i ideellt arbete. För att motverka denna utveckling behövs nya hållbara ledarroller. Unga berättar att de sällan blir tillfrågade om att leda i en förening. Flera talar dessutom om att de inte är riktigt säkra på vem som bestämmer i deras förening och att de själva bara kan påverka vad som händer på uppvärmningen eller vilken musik som ska spelas. Endast en fjärdedel av idrottsföreningarna har en ung person under 25 år i sin styrelse. Arbetet med att engagera fler unga som ledare måste intensifieras. Genom ökad representation av unga från olika kontexter i idrottsrörelsens demokratiska processer skapas ett mervärde för såväl den enskilde individen som föreningen. I förlängningen gynnar det även idrottsrörelsen i stort och det omgivande samhället.

Syfte

Syftet med projektet är att genom ökad kunskap om hur ledare rekryteras till idrotten skapa förutsättningar för att öka och stödja antalet unga som leder för att skapa hållbara ledarroller.

Metod

Intervjuer och workshops.