Fakta

Kontaktperson:
Robin Ekelund
Finansiärer:
  • Crafoordska stiftelsen
Ansvarig vid Mau:
Robin Ekelund
Projektperiod:
01 februari 2019 - 31 januari 2021
Fakultet/institution:

Postdoc-projektet Historia på nätet undersöker hur historisk kunskap produceras av en historieintresserad allmänhet i historiskt intresserade Facebookgrupper. Projektet har två frågor som sin utgångspunkt: (1) Vilken typ av historisk kunskap produceras av en historieintresserad allmänhet på nätet? (2) Hur produceras, etableras och diskuteras kunskap i dessa digitala sammanhang?

Projektet använder en netnografisk metod för att studera det material en historieintresserad allmänhet själv producerat i Facebookgrupper. Dessa grupper fokuserar på olika typer av populär historia, såsom lokalhistoria, historiska perioder eller historiska stilar, kläder och föremål. Med ett ”historia underifrån”-perspektiv utforskar projektet hur historisk kunskap produceras såväl i förhållande till makrohistoriska händelser och processer som till personliga minnen och berättelser. Härmed fördjupar projektet vår förståelse av historiens och kunskapens roll i det nutida digitaliserade samhället.