Fakta

Kontaktperson:
Malin Thor Tureby
Finansiär:
  • The Joint Committee for Nordic Research Councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS)
Ansvarig vid Mau:
Malin Thor Tureby
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners:
  • Johanna Leinonen - huvudarrangör (University of Oulu)
  • Miika Tervonen - medarrangör (Migrationsinstitutet i Finland)
  • Seija Jalagin (University of Oulu)
  • Heidi Vad Jønsson (Syddansk Universitet)
  • Hans Otto Frøland (Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet)
  • Christhard Hoffmann (Universitetet i Bergen)
Projektperiod:
01 januari 2020 - 31 december 2022
Fakultet/institution:
Forskningsämne:
Webbsida:
https://www.oulu.fi/history/node/208216

Projektbeskrivning

Denna workshopserie syftar till att skapa en grund för att söka förstå hur historien om tvångsflyttningar (forced migration) har format Norden. Workshopparna ska samla framstående forskare för att utveckla ny tvärvetenskaplig kunskap om hur tvångsförflyttningar har hanterats och genomförts i de nordiska länderna. Utgångspunkten är att de nordiska länderna i ett historiskt och samtida perspektiv inte enbart bör förstås som mottagare av flyktingar utan även som orsaken till eller skapare av tvångsmigration och tvångsmigranter, genom exempelvis deportationer.

Inom ramen för workshopserien utforskas därför till exempel olika tvångsmigranters minnen, erfarenheter och berättelser i relation till olika nationella narrativ om migration och flyktingmottagning.