Fakta

Kontaktperson:
Sergey Shleev
Finansiärer:
  • KK-stiftelsen
Ansvarig vid Mau:
Sergey Shleev
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners:
  • Obducat Technologies AB
  • Kemet Electronics AB
  • RISE Acreo AB
Projektperiod:
01 maj 2018 - 30 april 2021
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Målet är att designa och testa högpresterande så kallade biosuperkondensatorer i industriell skala till låg kostnad. Projektet är ett samarbete mellan industrin och forskare vid Malmö universitet. Förhoppningen är att på sikt kunna ersätta ineffektiva solceller med nya bio-solcellssystem. Fotoelektriska biosuperkondensatorer är en teknik som har utvecklats av forskare vid Malmö universitet och samarbetspartners.

Biologiska katalysatorer används för att generera elektrisk energi från solen som sedan lagras i samma enhet. Men dagens bioelektroniska enheter, som bygger på nanostrukturerade elektroder, kan inte produceras på ett ändamålsenligt sätt. Bakgrunden är att dagens industriella teknik för nanotillverkning inte används i forskningsmiljöer i särskilt hög utsträckning. Samtidigt har industrin ganska liten kännedom om biomaterialbaserade komponenter. I projektet används Nanolitografi (NIL) för att utforma biosuperkondensatorer till låg kostnad. NIL är en metod som används för att framställa nanostrukturer.