Fakta

Kontaktperson:
Tomas Peterson
Finansiärer:
  • Centrum för idrottsforskning
Ansvarig vid Mau:
Tomas Peterson
Projektmedlemmar:
Affilierade:
  • Daniel Bjärsholm
Samarbetspartners:
  • Linnéuniversitetet
Projektperiod:
01 januari 2019 - 31 december 2020
Fakultet/institution:

Om projektet

Idrotten har stor betydelse för landsbygden. Förr var kyrkan samlingsplatsen för byns befolkning – idag är det snarare fotbollsplanen. Landsbygdens idrottsföreningar har potential att nå lokalsamhällets alla invånare och utgöra en sammanhållande länk. I föreningen träffas generationer av samhällsinvånare för att gemensamt ta ansvar för den idrottsliga verksamheten och anläggningen. Föreningen kan utgöra ett socialt nätverk med årliga fester och andra aktiviteter. Det är inte heller sällan som landsortskommuner, enskilda orter och företag använder den blomstrande idrottsföreningen som argument för att locka till sig nya invånare eller ny arbetskraft. Idrottens betydelse för en levande landsbygd är således påtaglig.

Färre idrottar i förening

Samtidigt minskar antalet barn och ungdomar som idrottar inom idrottsrörelsens regi, idrottsspecialiseringen sker allt tidigare och både forskning och media har på senare tid visat att idrotten inte alltid är av godo. Det är även tänkbart att den tävlingsfostrande logiken är mer kännbar på landsbygden, då barn och ungdomar som blir ”bortselekterade” i denna kontext inte har så många andra föreningar och idrotter att välja mellan. Socialt entreprenörskap med idrotten som bas skulle kunna främja både idrottsrörelsen och landsbygden. Det saknas dock både kunskap om vad socialt entreprenörskap med idrotten som bas kan vara och policys och uppföljningsverksamheter för vad det sociala entreprenörskapet ska syfta till, vilket är särskilt viktigt i verksamheter som syftar till att fostra barn och unga.

Fenomenet socialt entreprenörskap

Syftet med projektet är att undersöka fenomenet socialt entreprenörskap med idrotten som medel och där målet är social utveckling och en levande landsbygd – ur lokalt, regionalt och nationellt perspektiv, med fokus på verksamheter i Småland och Skåne. Projektgruppen är sammansatt av forskare från Linnéuniversitetet och Malmö universitet, med docent Katarina Schenker som projektledare. Projektet finansierades 2014 – 2017 av Familjen Kamprads Stiftelse, och för närvarande av Centrum for Idrottsforskning. Deltagarna från Malmö universitet (IDV) är doktoranderna Daniel Bjärsholm (disputerade 200207) och Camilla Strömberg, samt professorerna Johan Norberg och Tomas Peterson.