Fakta

Kontaktperson:
Anders Jakobsson
Finansiärer:
  • NordForsk
Ansvarig vid Malmö universitet:
Anders Jakobsson
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners och övriga projektmedlemmar:
  • Högskolan i innlandet
  • Utrechts universitet
Projektperiod:
01 april 2018 - 01 april 2022
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Tidigare studier visar att mellanstadieelever, oavsett språk- och klassbakgrund, tycker att de naturvetenskapliga ämnena i skolan är roliga och intressanta. Men det sker en tydlig utsortering ju högre upp i skolsystemet eleverna kommer. Många elever får allt svårare att förstå och lösa uppgifter inom naturvetenskap. Särskilt utsatta är elever som har andra modersmål än landets huvudspråk. De kanske rör sig mellan ett språk som talas hemma, ett annat i skolan och så det tredje mer abstrakta naturvetenskapliga språket. En medvetenhet och konkreta angreppssätt är av stor vikt för att skolan och lärare kan hantera mångfald inom klassrummet.

Tre forskningsteam

Det blir nu tre forskningsteam i Sverige, Norge och Nederländerna som ska samarbeta. Forskningen ska bedrivas utifrån olika perspektiv; att mångspråkighet är en resurs i undervisningen, att språklig stöttning är en förutsättning för att lyckas och att planerad interaktion mellan elever, som del av NO-ämnesdidaktik, är en förutsättning för att både tala, argumentera, skriva och utveckla naturvetenskaplig förståelse.