Fakta

Kontaktperson:
Mona Holmqvist
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Mona Holmqvist
Samarbetspartners:
  • Emma Leifler - Karolinska institutet
  • Karolinska institutet
  • Göteborgs universitet
Projektperiod:
01 juni 2019 - 10 juni 2022
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), såsom autismspektrumstörning (AST) eller ADHD, påverkar en betydande minoritet av den allmänna befolkningen (DSM-5, APA, 2013). Likvärdig skolutbildning för alla individer ses som en grundläggande plikt (FN, 2015; UNESCO, 1994).

Inkluderande utbildning har fokus på flera aspekter, deltagande, tillhörighet och prestation. Inkludering kräver att vi förändrar och anpassar inlärningsmiljön för att möta mångfalden av behov hos alla elever. Ändå finns det för närvarande en diskrepans mellan inkluderingsmål och verkligheten för utbildningsinkludering (Armstrong et al., 2010), inte minst för barn och ungdomar med NPF (Leifler et al., 2020; Pellicano et al., 2018).

Detta gäller även för Sverige (Bölte et al., 2021), även om Sverige har varit en av pionjärerna för inkluderande utbildning tillsammans med USA, Kanada och England (Artiles et al., 2011).

Inkludering i praktiken

Särskilt har bristen på evidensbaserade strategier påpekats (Parsons et al., 2011). Att undersöka kapacitetsuppbyggnad bland skolor och lärare kan vara mer fördelaktigt för samhället än individuellt inriktade kliniska tjänster (Leifler, 2020; Odom et al., 2013).