Fakta

Kontaktperson:
Reza Malekian
Finansiärer:
  • Crafoordska stiftelsen
Ansvarig vid Malmö universitet:
Reza Malekian
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
15 juni 2020 - 31 december 2021
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:

Om projektet

När energibehovet ökar och energiresurserna minskar blir hållbarhet och energieffektivitet stora globala problem. I ett europeiskt perspektiv står byggnader för 40 % av den totala energiförbrukningen, vilket motsvarar ett bidrag på 36 % till utsläpp av växthusgaser. År 2011 var energiförbrukningen inom bostads- och tjänstesektorn inklusive bostäder och kommersiella lokaler 144 TWh eller 38 % av Sveriges totala energiförbrukning. Eftersom byggnader orsakar en stor del av växthusgaserna är det avgörande att utveckla lösningar för energieffektiva byggnader som inkluderar de viktigaste intressenterna, vilket är människor och deras interaktion med omgivningen för att uppnå hållbarhetsmål i utvecklingen av städer.

Syftet med detta projekt är att utveckla en ”Connected Energy”-lösning som optimerar energiförbrukningen genom att integrera intelligent övervakning och kontroll av distribuerade energilagringsbaserade beslutsprocesser. Projektets ligger i linje med Sveriges nationella strategi som syftar till att främja hållbarhetsstyrd utveckling av städer. Dessutom behandlar forskningen tre av FN:s mål för hållbar utveckling: Hållbara städer och samhällen, hållbara konsumtions- och produktionsmönster och innovation och infrastruktur.

På universitetsnivå finns det möjlighet att integrera forskningen med undervisning på både bas-, avancerad- och doktorsnivå för att utveckla studenternas kunskaper och färdigheter. Inom industrin kommer ingenjörer i energiföretag och företag som tillhandahåller lösningar för smarta byggnader och hållbarhet kunna använda de metoder och programvaruverktyg som kommer att utvecklas i projektet.