Fakta

Kontaktperson:
Charlotte Ahlgren Moritz
Finansiärer:
  • Vinnova
Ansvarig vid Mau:
Niklas Nannskog
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners:
  • Jönköping University
  • Mid Sweden University
  • University of Skövde
  • Örebro University
  • Linköping University
  • KTH Royal Institute of Technology
Projektperiod:
01 december 2017 - 30 november 2020
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Projektet ska stärka akademins kunskaper och förmåga till samverkan med näringsliv och offentliga verksamheter ur ett globalt perspektiv. 

Hur kan samverkan internationaliseras för att gynna studenternas utbildning när det gäller praktik, case-undervisning och projekt?