Fakta

Kontaktperson:
Fredrik Mohammadi Norén
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Projektmedlemmar vid Mau:
Affilierade:
  • Humlab (Umeå universitet)
Samarbetspartners:
  • Projektledare: Benjamin Martin (Uppsala universitet)
Projektperiod:
01 januari 2020 - 31 december 2023

Om projektet

I detta projekt använder storskalig digital textanalys som verktyg för att utforska tusentals dokument -- debatter, internationella överenskommelser och publikationer – skapade av United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) från dess grundande 1945 fram till 2015.

Syftet med projektet är att använda dessa texter, skapade inom ramen för en global organisation, för att förstå hur “internationella idéer”, centrala begrepp som utgör grunden för internationell debatt och samarbete, utvecklades och förändrades över tid. Vi har två huvudsakliga mål med projektet. Dels vill vi bidra till förståelsen för de internationella idéernas historia och dels göra ett viktigt metodologiskt bidrag till det framväxande fält av global begreppshistoria genom att utforska potentialen i digitala metoder just för detta fält.