Fakta

Kontaktperson:
Mats Persson
Finansiär:
  • Boverket
Ansvarig vid Mau:
Mats Persson
Samarbetspartners:
  • Dennis Johansson - Lunds universitet
  • SMHI
  • MSB
  • Sveby
Projektperiod:
01 juni 2022 - 31 december 2022
Fakultet/institution:
Forskningsämne:
Webbsida:
https://blogg.mah.se/bygglearn/projekt/

Projektbeskrivning

Projektet syfte är att identifiera utvecklingsbehov för robust klimatanpassat byggande med avseende på klimatfiler för riskbedömning av för höga inomhustemperaturer.

Hur bör yttre klimatlast vid en värmebölja presenteras i klimatdata så att maximal inomhustemperatur inte missas i projektering?

Hur bör en klimatfil för bedömning av övertemperaturer justeras utifrån lokala förhållanden och utifrån klimatutveckling över tid.

Projektet ska bidra till att samhällsbyggnadssektorn förstår och använder relevanta klimatfiler för övertemperatursbedömning.