Fakta

Kontaktperson:
Lucy Cathcart Frödén
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Oscar Hemer
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners:
  • Rose Brander (University of Gothenburg)
  • Kerry Bystrom (Bard College Berlin)
  • Jacob Dlamini (Princeton University)
  • Thomas Hylland Eriksen (University of Oslo)
  • Bronwyn Law-Viljoen (University of the Witwatersrand)
  • Jyoti Mistry (University of Gothenburg)
  • Masande Ntshanga (Rhodes University)
  • Cheryl Stobie (University of KwaZulu-Natal)
  • Ivan Vladislavic (University of the Witwatersrand)
Projektperiod:
01 januari 2022 - 31 december 2022
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Konvivialitet och Kontamination är ett konstnärligt forskningsprojekt som finansieras av Vetenskapsrådet och leds av Oscar Hemer, professor i journalistisk och litterär gestaltning vid Malmö universitet. Projektet har för avsikt att utforska begreppet konvivialitet (Gilroy, 2004), genom den litterära traditionen av kontamination, inspirerad av filosofen och kulturteoretikern Kwame Anthony Appiah (2006). Kärnan i projektet är en serie workshops under september och oktober 2022 i Malmö och Berlin, vilka kommer att sammanföra en liten grupp deltagare med expertis som spänner över olika kreativa praktiker, akademiska som konstnärliga (framförallt litterära). De flesta av projektdeltagarna har en koppling till Sydafrika, och detta kommer att återspeglas i den resulterande publikationen.

Evenemang

Projektet kommer också att stå värd för en rad litterära och akademiska evenemang i september och oktober 2022, på Bokmässan i Göteborg, Malmö Universitet och Bard College Berlin. Projektet lanseras vid Malmö Universitet den 28 september, i samarbete med forskningsplattformen REDEM och mastersprogrammet Communication for Development (ComDev). Dessa evenemang kommer att utforska några av skärningspunkterna mellan litterärt, vetenskapligt och politiskt engagemang.

Publikationer

Genom experimentellt, tvärvetenskapligt och internationellt samarbete förväntas projektet resultera i ett mångsidigt och mångskiktat arbete, som kommer att utforska nyckelteman inte bara genom innehåll utan också genom process och form. Projektet samarbetar med PARSE Journal (Platform for Artistic Research Sweden), mot ett specialnummer som kommer att publiceras våren 2023. Denna publiceringsväg öppnar nya möjligheter, inte bara för att införliva element av visuellt, ljud eller filmmaterial, men också för att belysa den kollaborativa och kreativa processen genom att dokumentera pågående arbete.

PARSE Journal

Projektledaren Oscar Hemer arbetar parallellt med en monografi som har arbetstiteln 'Speculative Anthropology: A Literary History of Contamination'.