Fakta

Kontaktperson:
Jonas Christensen
Finansiärer:
 • FORTE
Ansvarig vid Mau:
Jonas Christensen
Projektmedlemmar:
Affilierade:
 • University of Southern Denmark Partner in the Caresam research network
Samarbetspartners:
 • Helsingborg Municipality
 • Simrishamn Municipality
 • Vejen Municipality
 • Kerteminde Municipality
 • Lene Berit Skov Bjerregaard
 • OPEN/Syddansk University of Southern Denmark
Projektperiod:
01 juli 2020 - 30 juni 2021
Fakultet/institution:
Forskningsämne:
Webbsida:
https://caresam.mau.se/techknow/

Projektbeskrivning

Användningen av välfärdsteknik (WT) är en nyckelstrategi för svenska och danska kommuner för att möta det ökande behovet av säkerhet och stöd bland medborgare med behov av vård. WT är fortfarande en outnyttjad resurs i många organisationer, trots sin potential, eftersom det är svårt för många kommuner att veta hur och var WT kan användas och vilken WT man ska investera i. Det finns därför ett behov av kunskapsutbyte inte bara mellan, men också inom kommunerna.

Projektets syfte

Syftet med projektet är att utveckla metoder för att förbättra och främja kunskapsöverföring inom välfärdsteknologi baserat på sociala och professionella aspekter för att säkerställa långsiktigt hållbarhet och fungera som input för att förbereda framtida ansökningar av strategisk finansiering inom Forte och Horisont Europa. Detta ettåriga projekt, TechKnow, kommer att skapa en grund för ett flerårigt projekt för att undersöka hur kunskap om välfärdsteknik i äldreomsorgen kan överföras både inom och mellan kommuner i Sverige och Danmark. Vi börjar med att utforska existerande kunskap och hur denna kunskap kan utvecklas inom vårdenheter och därefter kommer projektet att utvidgas till att undersöka framgångsrika och möjliga metoder för att dela kunskapen. Detta gör det möjligt att skapa en gemensam svensk-dansk kunskapsplattform om välfärdsteknologi.

Huvudmål för projektet

Det finns tre huvudmål som ska uppnås genom detta ettårigta planeringsbidrag:

 1. Att kartlägga kunskapsbasen och upptäcka kunskapsbehov hos kommunerna. (En vetenskapligt artikel kommer att publiceras baserat på denna översyn.)
 2. Att skapa och utvärdera ett ramverk för kunskapsdelning. Detta görs genom att skapa en empirisk bas för en större studie genom att utföra utforskande och teoridrivna analyser.
 3. Att planera och testa genomförbarheten för en större studie genom att skapa ett större forskningskonsortium.