Fakta

Kontaktperson:
Camilla Palm
Finansiär:
  • Forte
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Sara Johnsdotter
Affilierade:
  • Birgitta Essén - Uppsala universitet
Projektperiod:
01 januari 2016 - 30 juni 2022
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Övergripande fokus för forskningsprojektet är att undersöka den interna diskursen om sexualitet och kvinnlig omskärelse bland unga omskurna kvinnor och hur denna förhåller sig till den officiella diskursen om kvinnlig omskärelse i Sverige.

För att undersöka hur unga kvinnor ser på sexualitet i relation till kvinnlig omskärelse kommer kvalitativa intervjuer och fokusgruppsintervjuer med unga, ogifta svensksomaliska kvinnor att genomföras. Somalier är en av de största migrantgrupperna i Sverige från områden där kvinnlig omskärelse praktiseras i stor omfattning, varför det kan antas att kvinnor från regionen är bekanta med fenomenet. Studien kommer vara av utforskande karaktär och kommer att inledas med fokusgruppsintervjuer för att kartlägga de interna diskurser kring sexualitet i relation till omskärelse som finns bland de unga kvinnorna. Enskilda intervjuer kommer sedan att göras för att fördjupa fokusområden och kontext.

Skolhälsovården är en nyckelarena när det gäller diskurser om sexualitet i förhållande till kvinnlig omskärelse. Skolsköterskors föreställningar och kunskaper om kvinnlig omskärelse att undersökas med intervjuer som metod.