Fakta

Kontaktperson:
Robert Nilsson Mohammadi
Finansiärer:
  • Riksbankens jubileumsfond
Ansvarig vid Malmö universitet:
Robert Nilsson Mohammadi
Samarbetspartners och övriga projektmedlemmar:
  • Helamalmö
  • Malmös samlade röster (MSR)
  • Malmö konsthall
  • Svenskt Queer Initiativ (SQI)
  • Teater InterAkt
  • Tehara media
Projektperiod:
01 januari 2020 - 30 juni 2022
Fakultet/institution:

Om projektet

Malmö Life Stories är ett deltagande muntligt historieprojekt som utvecklas av enskilda aktörer och föreningar inom det civila samhället i Malmö, kulturarbetare och forskare. Syftet är att återinföra rösterna från malmöbor med erfarenheter av migration och/eller av att vara den rasmässigt Andre i det svenska samhället i berättelsen om Malmö.

Vi vill skapa samtal och arenor där malmöborna kan utveckla sina egna och gemensamma berättelser om oss själva och staden där vi lever tillsammans. Vårt förhållningssätt är inte att ge röst, utan att vårda varandras berättelser. En viktig del av vår träning är att själv bli intervjuade. I framtiden kommer alla vi intervjuar att få frågan om de också vill bli tränade till intervjuare.

Malmös identitet är omstridd. I en inflytelserik berättelse används påståenden om kriminalitet, svart ekonomi och (påstått) misslyckad mångkultur för att skapa bilden av en skrämmande stad. Denna berättelse framställer malmöborna som ett problem för samhället. En ofta förekommande motberättelse skildrar istället Malmö som en spännande plats som är öppen mot världen. Denna berättelse är till för att locka investerare och för att attrahera skattebetalande personer ur medelklassen. Effekterna är att mångkulturen som finns i Malmö blir en bakgrund till medelklassens liv och att de flesta malmöbors röster marginaliseras och tystas.

Vad händer om malmöborna presenterar sig själva för varandra? Hur berättar malmöborna själva om det som är viktigt i deras liv?

Projektets målsättning

Malmö Life Stories målsättning för 2020 är att deltagarna utbildar sig själva och varandra till intervjuare. Deltagarna i Malmö Life Stories har erfarenheter av att arbeta med levnadsberättelser, men för olika ändamål: aktivism, scenproduktion, utställningsverksamhet och forskning. Genom en serie av workshops lär vi av varandras kunskaper samtidigt som vi utvecklar ett nytt och gemensamt arbetssätt.

En annan målsättning för 2020 är att utveckla demokratiska arbetsformer och parallella projekt inom ramarna för den gemensamma processen. Det vi gör kommer därför att ge utrymme för de enskilda föreningar som deltar att utveckla sina egna verksamheter, men också att skapa delade visioner om staden liksom generell kunskap om till exempel samverkans etik och metodik, urban förändring, skapandet och förmedlingen av röster.

Vid början av 2021 kommer vi att skicka in en ansökning om medel för att skapa ett nationellt tränings- och forskningscentrum för muntlig historia som kommer att samägas av Malmö universitet, Rörelsernas museum och organisationer inom det civila samhället.

Inspiration från Montreal Life Stories Project

Tillvägagångssättet är inspirerat av Montreal Life Stories Project som genomfördes vid Concordia Center for Oral History and Digital Storytelling (CCOHDS) 2007–2012. Under 2020 genomför vi ett utbyte med CCOHDS. Malmö Life Stories finansieras under 2020 med forskningsinitieringsmedel från Riksbankens jubileumsfond.