Fakta

Kontaktperson:
Tomas Peterson
Finansiärer:
  • Malmö universitet
  • Lunds universitet
Ansvarig vid Mau:
Tomas Peterson
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
30 oktober 2013 - 30 oktober 2025
Fakultet/institution:

Om projektet

Allt fler skolor med inriktning mot idrott startas i Sverige. Syftet sägs ofta vara att få fram elitidrottsmän och att stimulera till en fysiskt aktiv livsstil. Man vet även väldigt lite om vilka faktorer hos ungdomar som kan förutsäga vem som fortsätter att vara fysiskt aktiv i någon form i vuxen ålder.

I denna studie undersöker vi vilka fysiska, psykologiska, sociala och könsrelaterade faktorer som förutsäger deras framtida fysiska aktivitet.

Hur går studien till?

En jämförelse av inställning till idrott och fysisk aktivitet, sociala faktorer och inställning till könsskillnader vid upprepade tillfällen mellan ungdomar vid Malmö idrottsgrundskola och ungdomar vid andra grundskolor i Malmö.

Informationen samlas in genom enkäter som besvaras av ungdomar och deras föräldrar. Uppföljning 2016, 2019 och 2025.