Fakta

Kontaktperson:
Pål Brunnström
Finansiärer:
  • Malmö kulturhistoriska förening
Ansvarig vid Malmö universitet:
Pål Brunnström
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners och övriga projektmedlemmar:
  • Tove Karnerud ordförande Malmö Pride
  • Åsa Sandström ABF Malmö
Projektperiod:
15 juni 2021 - 31 december 2021
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Historien om HBTQI-personers liv och erfarenheter har länge varit oskriven. Under de senaste decennierna har detta ändrats och i nuläget finns det ett flertal framställningar, både vetenskapliga och mer populärt hållna, som fokuserar på hur människor inom HBTQ+ har levt sina liv i Sverige. En styrka hos flera bidrag är att lyfta fram platsens betydelse.

Exempelvis har både Stockholms och Göteborgs HBTQI-historia skrivits, men det saknas fortfarande en historieskrivning som geografiskt berör Malmö. Syftet med projektet är att genom en populärvetenskapligt hållen antologi öka kunskapen om Malmös HBTQI-historia bland Malmöbor och tillresta turister, för att skapa förståelse mellan människor med olika bakgrund och synlighet för grupper som under många perioder av historien tvingats leva sina liv i det fördolda.

Syftet är också att tillgängliggöra ny akademisk forskning för en bred allmänhet, och skapa bryggor mellan akademin och idéburna organisationer som arbetar med HBTQ-frågor. Boken ska lanseras i samband med World Pride augusti 2021, då vi också genomför stadsvandringar och lanserar en app och en fysisk karta kopplade till bokens forskningsresultat (i samarbete med Malmö Stadsarkiv och appen Be here then).