Fakta

Kontaktperson:
Rebecka Söderberg
Finansiär:
  • Formas
Ansvarig vid Mau:
Rebecka Söderberg
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 februari 2019 - 01 maj 2024

Om projektet

Detta avhandlingsprojekt undersöker hur multi-etniska bostadsområden problematiseras i dansk och svensk urban- och integrationspolicy. Baserat på etnografiskt fältarbete undersöks även hur boende i ett multietniskt, allmännyttigt bostadsområde i Köpenhamn, Danmark, upplever sitt bostadsområde och de interventioner för blandning, som äger rum som ett resultat av ’ghetto-lagen’. Genom att kombinera perspektiv från migrationsstudier och urbana studier belyser avhandlingen sociala och rumsliga orättvisor och exkluderande mekanismer. Analysen framhäver hur dansk och svensk anti-segregering/anti-ghettoiserings-politik reflekterar antaganden om (urban) mångfald och (nationell) likhet, samt hur föreställningar omförhandlas av boende. Därutöver betonas hur interventioner för blandning (genom renoveringar och privatiseringar) resulterar i våldsam ’un-homing’, varigenom boende fråntas sina hem på olika sätt och på flera nivåer.

Detta doktorandprojekt är en del av SEGMIX-projektet (Governance and lived experiences of urban diversity in SEGregated and MIXed neighbourhoods).