Fakta

Kontaktperson:
Rebecka Söderberg
Finansiär:
  • Formas
Ansvarig vid Mau:
Rebecka Söderberg
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 februari 2019 - 01 februari 2024
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Denna avhandling undersöker styrning och levda erfarenheter av diversitet i Malmö, Sverige och i Köpenhamn, Danmark. Jag använder kvalitativa metoder för att studera underliggande antaganden i policy mot segregation/ghettoisering, samt hur boende som berörs av blandningspolitik upplever sina bostadsområden och städer. Syftet är att synliggöra relationer och friktioner mellan olika föreställningar om diversitet.

Detta doktorandprojekt är en del av SEGMIX-projektet (Governance and lived experiences of urban diversity in SEGregated and MIXed neighbourhoods).