Fakta

Kontaktperson:
Pär Widén
Finansiärer:
  • Fakulteten för lärande och samhälle
Ansvarig vid Mau:
Anna Wärnsby
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 september 2020 - 31 augusti 2021
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

"Mäta progression: att identifiera och mäta progression i kritiskt tänkande i lärarstudenters självständiga arbeten" är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt.

Syftet med projektet är att utveckla mer precisa verktyg för att identifiera, utvärdera och bedöma progressionen i lärarstudenters kritiska tänkande och andra forskningsbaserade akademiska litteracitetsförmågor vid Fakulteten Lärande och samhälle.

Projektet är baserat på en tidigare genomförd pilotstudie, där vi samlade in och utvecklade en fakultetsövergripande databas för studentuppsatser (självständiga arbete på grund och avancerad nivå) mellan åren 2013-2019. Databasen användas för att identifiera och förstå de mest kritiska bristerna i studentuppsatserna.

Arbetsmodellen är utformad för att användas som ett systematiskt kvalitetsutvärderingsinstrument och redskap för att mäta studenters forskningslitteracitet och kunskapsprogression i form av forsknings- och evidensbaserade kriterier för bedöma studentuppsatser.