Fakta

Kontaktperson:
Marika Hedemyr
Finansiär:
  • Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Marika Hedemyr
Projektperiod:
01 maj 2017 - 23 mars 2023
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Doktorandprojeketet kopplar ihop koreografi och interaktionsdesign för att skapa och analysera förstärkt verklighet (augmented reality, AR) och blandad verklighet (mixed reality, MR) i ett arbete med fokus på etik och agens där kroppen är central. Det innebär praktik-baserad forskning och inkluderar skapandet av flera offentliga fullskaliga mixed reality-vandringar, och även formulerandet av en sådan praktik. 

Projektet utforskar hur digital teknik kan användas som ett platsspecifikt performance-rum, och hur ett sådant utrymme kan öppna upp för förnyad förståelse av platser och situationer genom kritiska, förkroppsligade och konstnärliga upplevelser. 

I projektet utforskas hur AR, MR och platsmedvetna applikationer i en smartphone skapar ett hybridrum i vilket performativa, verkliga och relationella rum överlappar, och hur detta utrymme kan användas för nya former av kritisk kulturell interaktion och estetiska uttryck. I mellanrummet mellan att göra och att formulera försöker denna avhandling att utveckla det specifika och möjliga när det gäller mixed reality-upplevelser i det offentliga rummet.

Next-to-you-at-Korsvägen,-audience-doing-the-mixed-reality-walk.jpg

Syftet är att: 

  • Skapa ett utrymme för reflekterande etiska praktiker, handlingar och konstnärliga uttryck i det nya medielandskapet av smartphones och AR/MR-teknik i det offentliga rummet;
  • Artikulera och vidareutveckla de kritiska, förkroppsligade och aktivistiska potentialerna hos koreografiska praktiker i relation till designpraxis för ny digital teknik.
  • Bidra till en mer varierad användning av de nya AR/MR-teknikerna inom sektorn för konst, kultur och kulturarv.