Fakta

Kontaktperson:
Birgitta Häggman Henrikson
Finansiärer:
  • OFRS
Ansvarig vid Malmö universitet:
Birgitta Häggman Henrikson
Projektmedlemmar:
Affilierade:
  • Postdoc Sonia Sharma: University at Buffalo – USA
Samarbetspartners och övriga projektmedlemmar:
  • Peter Nilsson (Malmö Offspring Study) Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö - Lunds universitet
Projektperiod:
01 maj 2018 - 31 december 2022
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Ärver vi kronisk smärta från våra föräldrar? Det övergripande syftet med detta projekt är att undersöka riskfaktorer, utveckling och spridning av smärta i kroppen och över generationer. Orofacial smärta är en vanlig orsak till kronisk smärta med ett behandlingsbehov på 10-15% bland patienter, vilket utgör ett stort hälsoproblem som drabbar kvinnor mer än män. Detta samarbetsprojekt bygger på en unik kombination av fyra databaser för 3 länkade generationer i Malmö. Skåne skiljer sig från andra delar av Sverige med en hög andel av befolkningen födda utanför Sverige, en grupp som har visat sig ha högre förekomst av orofacial smärta. Resultaten kan ha en omedelbar betydelse för tandvården med fördelar för regionens befolkning, samhälle och folkhälsa.