Fakta

Kontaktperson:
Maria Wiktorsson
Finansiärer:
  • Malmö universitet
  • Lunds universitet
Ansvarig vid Malmö universitet:
Maria Wiktorsson
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners och övriga projektmedlemmar:
  • Satu Manninen - Lunds universitet
Projektperiod:
19 mars 2019 - 31 december 2021
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Ideofoner kan definieras som markerade ord som målande uttrycker olika typer av sinnesupplevelser. De skiljer sig från omarkerade ord genom sin form, sin betydelse och sin användning. Trots att reduplikation inte är en vanlig ordbildningsprocess i engelska, återfinns ett antal engelska ideofoner med olika typer av reduplicerade strukturer, till exempel "mumbo-jumbo", "flimflam" och "hippety hoppety". I fråga om betydelse kan ideofoner sägas ge upphov till livfulla scener eller framställningar: en kanin kan hop down the meadow", men den kan också mer livfullt sägas "go hippety-hoppety down the meadow", vilket skapar en bild av hur djuret och kanske även öronen rör sig.

Detta projekt syftar till att undersöka ideofoner i engelska, svenska och finska. Mycket av den befintliga ideofonforskningen har gjorts inom asiatiska och afrikanska språk, vilka kan innehålla tusentals ideofoner. Väldigt lite systematisk forskning har däremot gjorts inom europeiska språk. Utöver att undersöka formaspekter som fonologi och morfosyntax, planerar vi också att närmare undersöka olika funktionella perspektiv, såsom hur ideofoner används i interaktion och vilka olika typer av sinnesupplevelser de kan uttrycka.