Fakta

Kontaktperson:
Sayaka Osanami Törngren
Finansiärer:
  • The Asylum Migration and Integration Fund (AMIF) – EU-kommissionen
Ansvarig vid Malmö universitet:
Sayaka Osanami Törngren
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 januari 2016 - 31 december 2021
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:
Webbsida:
http://www.forintegration.eu/

Om projektet

The National Integration Evaluation Mechanism (NIEM) är ett sexårigt transnationellt forskningsprojekt som syftar till att förbereda nyckelaktörer på området integration i EUs 15 medlemsstater att bättre bemöta de nuvarande utmaningarna och förbättra integrationen av personer som beviljats ​​internationellt skydd.

NIEM kommer att etablera ett verktyg för en omfattande utvärdering av integrationen av personer som beviljats skydd, som ska genomföras vartannat år, för att visa på brister i integrationspolitiken, identifiera lovande exempel och utvärdera effekterna av lagstiftning och politiska förändringar.

NIEM utvecklas mot bakgrund av de förändrade rättsliga ramarna kring internationellt skydd på både nationell och europeisk nivå, vilken är en följd av det stora antalet nyanlända flyktingar under de senaste åren. Projekt strävar efter att tillhandahålla kunskap om några av de mest brännande diskussionerna kring dessa politiska förändringar: Är EU-ländernas politik för integration av personer som beviljats ​​internationellt skydd väl genomförd? Leder politiken till en framgångsrik integration? Vilka är utmaningarna? Finns det goda exempel? Vilka brister måste uppmärksammas?

NIEM leds av IPA, Institutet for Public Affairs i Warszawa. MPG, Migration Policy Group, är den samordnande forskningspartnern och ansvarar för sammanställning och vidareutveckling av NIEMs indikatorer och jämförande rapporter. Andra strategiska partners är UNHCR i Polen och UNHCR för Centraleuropa i Budapest, det polska inrikesministeriet och Warszawa Universitet.