Fakta

Kontaktperson:
Maria Norstedt
Finansiär:
  • Forte
Ansvarig vid Mau:
Maria Norstedt
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 april 2019 - 01 mars 2023
Forskningsämne:

Om projektet

Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga fortsätter stå långt ifrån arbetsmarknaden i Sverige, vilket medför social och ekonomisk utsatthet för gruppen. Egenföretagande kan, förutom empowerment och självförverkligande, erbjuda en flexibilitet som möjliggör för försörjning och etablering på den ordinarie arbetsmarknaden för denna grupp. Samtidigt innebär egenföretagande höga krav och risker. Därutöver har internationella studier identifierat en rad barriärer som möter personer med funktionsnedsättning när de önskar starta och driva eget företag. Det saknas dock aktuell kunskap om hur situationen ser ut i den svenska kontexten.

Syftet med projektet är att identifiera och förstå etableringsmotiv och de faktorer som inverkar på förutsättningarna för egenföretagande hos personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

För att förstå etableringsmotiv och erfarenheter av förutsättningar för att starta eget företag, intervjuas dels personer som försökt starta eget företag men som inte har lyckats, dels egenföretagare med funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga. Intervjuer görs med representanter från olika organisationerna för att utforska institutionella processer, det vill säga praktiker, texter och diskurser som personerna med funktionsnedsättning möter när de försöker starta eget eller som egenföretagare. Därutöver samlas dokument och statistik in som berör ideologier, motivbilder och diskurser om entreprenörskap och egenföretagande i den svenska kontexten och på EU-nivå men med fokus på Sverige då ett teoretiskt antagande i projektet är att sådana diskurser inverkar på förutsättningarna för egenföretagande. 

Projektet bidrar med ny och fördjupad kunskap om personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och om egenföretagande – kunskap som är betydelsefull vid interventioner för att öka delaktigheten på arbetsmarknaden för denna grupp.