Fakta

Kontaktperson:
Mats Persson
Finansiär:
  • Boverket
Ansvarig vid Mau:
Mats Persson
Projektperiod:
23 september 2022 - 15 februari 2023
Fakultet/institution:
Forskningsämne:
Webbsida:
https://blogg.mah.se/bygglearn/projekt/

Om projektet

Projektet ska ta fram en nulägesanalys för dagsljus, solljus, utblick och belysning i byggnader (BBR 6:3 Ljus) i samverkan med externa experter på området. Rapporten ska översiktligt täcka hela området och några viktiga fördjupningar samtidigt som den ska kunna kompletteras i framtida projekt. Rapportens övergripande utformning och upplägg ska ansluta till tidigare framtagna rapporter som Boverket beställt om Termisk komfort och Ventilation.