Fakta

Kontaktperson:
Catarina Economou
Finansiärer:
  • IFAU - institutet för arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering
Ansvarig vid Malmö universitet:
Catarina Economou
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 augusti 2020 - 31 december 2021
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Syftet med detta projekt är att undersöka villkoren för lärare med utländsk bakgrund som arbetar inom svensk skola. Projektet utgår från två olika problemområden, dels svårigheter för nyanlända att etablera sig på svensk arbetsmarknad och dels kompetensförsörjningen av lärare inom svensk skola. I projektet planerar vi att undersöka vilka framgångsfaktorer som är relevanta för lärare som deltagit i arbetsmarknadsåtgärden Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare och som nu fått en anställning inom utbildningssystemet. Genom kvalitativa intervjuer kommer vi att analysera deltagares upplevelser av snabbspåret samt i vilken utsträckning deltagarna identifierar just snabbspåret som viktigt för att få arbete inom skolans verksamhet. Inom projektet kommer vi också intervjua rektorer med syftet att undersöka hur kompetensen hos de tidigare snabbspårsdeltagarna tillvaratas när de undervisar i svensk skola.