Om projektet

Detta projekt syftar till att skapa kunskap om omställningslabb, det vill säga miljöer för kollaborativ innovation och lärande om omställning för att uppnå ett hållbart samhälle. Från en praktisk synvinkel, fokuserar projektet på att förfina metoder för utforskande och lärande inom omställningslabb. Ur ett teoretiskt perspektiv, vidareutvecklar projektet om och hur dessa labb kan förbättra den offentliga sektorns förmåga att stödja och driva omställningen mot ett hållbart samhälle. Detta genom att stödja och studera utvecklandet av ett omställningslabb inom en svensk offentlig organisation med ansvar för vatten- och avfallshantering.

Vatten- och avfallshantering har traditionellt betraktats som en teknisk fråga, men har på senare tid alltmer betraktats som en social och politisk fråga. Detta kräver utveckling av nya lösningar, men också nya arbetssätt för offentliga organisationer med ansvar för vatten- och avfallshantering. Det finns behov av att förstå i vilken utsträckning omställningslabb kan stödja uppkomsten av nya arbetssätt och kulturer i sådana organisationer och vilka metoder som krävs för att uppnå detta.

Projektet bygger på ett nära samarbete mellan forskning och praktik. Det involverar medarbetare från VA SYD (en svensk offentlig organisation inom vatten- och avfallshantering) som skall utveckla ett omställningslabb; och två forskare från Malmö universitet (experter i omställningslabb, design och organisatoriska studier) som kommer att stödja och studera processen.