Fakta

Kontaktperson:
Ju Liu
Finansiärer:
  • Malmö universitet – Institutionen för urbana studier
Ansvarig vid Malmö universitet:
Ju Liu
Samarbetspartners och övriga projektmedlemmar:
  • Dragana Curovic – Helsingborgshem
Projektperiod:
01 januari 2020 - 31 december 2021
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

En åldrande befolkning betraktas vanligtvis som ett problem eller en börda för samhället. Äldre medborgare placeras i en social kategori av missgynnade eller utsatta grupper och beskrivs som passiva mottagare av sociala tjänster. En sådan uppfattning leder till vanliga metoder som fokuserar på att ge äldre stöd och hjälpmedel, men i stor utsträckning ignorerar deras kunskaper och livserfarenheter.

Innovation för social hållbarhet

Detta projekt studerar ett experimentellt tvärgenerations- och tvärkulturellt bostadsprojekt i Helsingborgshem, ett fastighetsbolag i Helsingborg. Den undersöker det institutionella sammanhanget, organisationsprocessen och projektets sociala och organisatoriska effekter. Det förväntas generera ny kunskap för att främja innovation för social hållbarhet.

Läs mer om projektet på den engelska sidan