Fakta

Kontaktperson:
Tommy Eriksson
Finansiär:
  • KK-stiftelsen
Ansvarig vid Mau:
Tommy Eriksson
Samarbetspartners:
  • Region Skåne
  • Lunds universitet
  • Kronans apotek
  • Apotekarsocieteten
  • Medicpen AB
Projektperiod:
01 maj 2020 - 30 november 2023

Om projektet

Projekten kommer att fokusera på hur läkemedelsbehandlingen kan hållas personcentrerad, rättvis, effektiv och säker även i vårdens övergångar. Projektet är ett samarbete med Region Skåne, Lunds universitet, Apotekarsocieteten, Kronans apotek, och Medicpen AB. Projektet undersöker interventioner och modeller för en korrekt läkemedelslista i vårdövergångar, samt för att motivera och förenkla för patienten att följa ordinerad evidensbaserad behandling.