Fakta

Kontaktperson:
Christina Lindkvist
Finansiär:
  • Energimyndigheten
Ansvarig vid Mau:
Christina Lindkvist
Samarbetspartners:
  • Dalia Mukhtar-Landgren - Lunds universitet
  • Lina Berglund Snodgrass och Blekinge tekniska högskola
  • Hauschild Siegel Architecture
  • EC2B Mobility
Projektperiod:
01 januari 2019 - 31 december 2022
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Urbana testlab och piloter är metoder för att generera innovativa och energieffektiva lösningar. Här analyseras bostadshus som genom sin design ökar energieffektiviteten genom att skapa incitament för en förskjutning från bilism till hållbara persontransporter såsom cykel, kollektivtrafik och smart mobilitet. Vi följer piloter för “cykelhus” för ökad användning av cykel, samt piloter för delat resande genom integrerade mobilitetslösningar (MaaS) och social hållbarhet. 

Projektet bidrar med ökad kunskap om

  1. förutsättningarna för att piloter ska initieras,
  2. hur resultaten ska växla upp och generera långsiktiga förändringar, där uppväxlingen också inkluderar att bostäderna
  3. tillgängliggörs för alla grupper i samhället, inte enbart vissa segment.

Forskningsprojektet kartlägger internationella erfarenheter och följer två privata aktörers arbete för att utveckla piloter i tre svenska kommuner, där vissa bostäder är i planeringsstadiet och vissa är färdigställda.