Fakta

Kontaktperson:
Mona Holmqvist
Finansiärer:
  • South Africa Sweden University Forum – SASUF
Ansvarig vid Mau:
Mona Holmqvist
Samarbetspartners:
  • Karmen Johansson och Göteborgs universitet (ansvarig)
  • Aime Haley - Göteborgs universitet
  • Maitumeleng Nthontho - University of Pretoria - South Africa
  • Fatima Peters - University of Venda - South Africa
Projektperiod:
01 oktober 2019 - 30 juni 2020
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Syftet med detta samarbete mellan forskare från utbildningsvetenskap vid två svenska universitet (Göteborgs universitet och Malmö universitet) och två sydafrikanska universitet (University of Pretoria and University of Venda) är att studera doktoranders erfarenheter av handledning.

I den första fasen utvecklade vi ett hållbart och likvärdigt internationellt samarbete samtidigt som vi undersöker institutionell praxis och policyer för handledning i forskarstudier vid svenska och sydafrikanska universitet.