Fakta

Kontaktperson:
Claes Wickström
Finansiär:
  • Malmö universitet
  • KK-stiftelsen
  • Odontologisk forskning Region Skåne
Ansvarig vid Mau:
Claes Wickström
Samarbetspartners:
  • Henrik Jansson. Folktandvården Skåne
  • Alex Mira – FISABIO Valencia
Projektperiod:
01 september 2018 - 31 augusti 2023
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Detta projekt fokuserar på att identifiera prediktiva biomarkörer och förebyggande bioterapeutiska läkemedel mot karies. För närvarande är den bästa prediktiva faktorn för utveckling av karies förekomsten av tidigare karieslesioner. Tidigare försök att utnyttja närvaron av specifika mikroorganismer, till exempel Streptococcus mutans, i dentalt plack som prediktiva biomarkörer för karies har inte varit lyckosamt. I detta projekt antar vi därför att fenotyper i orala biofilmer och molekyler som är associerade med dem kan användas som biomarkörer för att förutsäga sjukdomens uppkomst.

Foresight följer en väletablerad "pipelineprincip" för biomarkörer när det gäller den kliniska användbarheten av nya prediktiva biomarkörer för riskbedömning. Den första delen är en bred, explorativ fas, där en panel av kandidater från kliniska biofilmer (tandplack) kommer att identifieras. Fem till sex av de mest lovande biomarkörerna för karies kommer att verifieras.

Gruppen som arbetar med prediktiva biomarkörer för karies består av kompetenser inom kariologi och studiedesign, klinisk provtagning och analys, provanalys, mikrobiologi och oral ekologi, ortodonti, pedodonti och munhälsa.

Projektet behandlar tre forskningsfrågor:

  • Hur kan fenotyper i dysbiotiska biofilmer användas som utgångspunkt för riktade strategier för att förutsäga karies?
  • Hur kan prediktiva biomarkörer användas för att förebygga karies?
  • Hur effektiva är de utvecklade biomarkörerna?
  1. Identifiering av prediktiva biomarkörer för karies

Mutans streptokocker är en dålig risk-prediktor för kariesutveckling eftersom dessa bakterier finns hos personer utan sjukdomen och karies kan utvecklas hos personer som saknar dessa bakterier. Vårt tillvägagångssätt bygger på den ekologiska plackhypotesen, att karies uppstår på grund av dysbios i biofilmer på tänder, med anrikning av syratoleranta fenotyper och en miljö med lågt pH, på grund av frekvent exponering för fermenterbara kolhydrater. Vi föreslår att nivåerna av syratoleranta bakterier och specifika proteiner som är förknippade med utvecklingen av syratolerans i biofilmen kan användas som biomarkörer för att förutsäga risken för kariesutveckling.

  1. Identifiering av riktade bioterapeutiska läkemedel mot biomarkörer

Det skulle kunna anses oetiskt att upptäcka biomarkörer för att förutsäga sjukdomens uppkomst om man inte parallellt söker efter sätt att ingripa i den patogena processen. Vår vision är att identifiering av biomarkörer som är nyckelaktörer i orala sjukdomsprocesser kommer att öppna möjligheten att utveckla nya bioterapeutiska läkemedel som verkar direkt på biomarkörerna själva för att ingripa i sjukdomsutvecklingen.

Verifiering av kandidatbiomarkörer

Verifieringen kommer att utföras på prover som nära representerar de individer som den kliniska riskbedömningen kommer att användas på. Kandidatbiomarkörernas specificitet kommer att bedömas i prover från grupper av individer med "hög risk" respektive "låg risk". Differentieringen av dessa två grupper baseras på kliniska bedömningar av etablerade sjukdomar. Verifieringen av biomarkörer för karies kommer att omfatta totalt 50 patienter i varje studie (25 med hög och 25 med låg risk).

Klinisk validering av prediktiva biomarkörer

Den kliniska valideringen av prediktiva biomarkörer kommer att genomföras i longitudinella prospektiva kliniska prövningar som genomförs i enlighet med "Standards for Reporting of Diagnostic Accuracy" (STARD-förklaring). Patienter från Folktandvården i Halland, Småland och Skåne samt från Malmö universitet kommer att rekryteras. Flera prover kommer att tas från olika ställen och samlas in var sjätte månad under tre år. Biomarkörernas förutsägbarhet kommer att bedömas genom att beräkna deras känslighet, specificitet, prediktiva värden och sannolikhetsförhållanden för flera tröskelvärden.