Fakta

Kontaktperson:
Mattias Nilsson Sjöberg
Finansiärer:
  • Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Mattias Nilsson Sjöberg
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 september 2014 - 27 november 2020
Fakultet/institution:

Projektbeskrivning

Avhandlingen är en pedagogisk-filosofisk studie om ADHD som uppfostran. Avhandlingsarbetet har två syften som går in i varandra. Det ena är att kritiskt granska diagnosen ADHD. Detta görs/har gjorts i bland annat fyra internationellt publicerade artiklar.

Fokus i dessa artiklar ägnas mycket åt att visa att diagnosen ADHD är någonting mer, någonting annat, än vad den inom det dominerande ”neuropsykiatriska” paradigmet sägs vara. Detta tema fördjupas i den så kallade kappan, där mer utrymme används till att belysa att diagnosen ADHD handlar om uppfostran och därmed om pedagogik.

I de fyra artiklarna poängteras även behovet av att söka efter ett pedagogiskt alternativ eftersom "ADHD" inte är vad det sägs vara. Detta görs i olika grad i de fyra artiklarna och desto mer i kappan. Det pedagogiska alternativ som skisseras går under namnet relationär pedagogik. Denna syftar till att alla uppfostrande relationer inte kan vara att värdera lika. Detta senare utgör även avhandlingens andra syfte, dvs. att söka en pedagogik bortom den neuropsykiatriska diagnosen, som i kappan förtydligas med att vara en kvasi-diagnos.

Avhandlingen skiljer sig en del från en traditionell sammanläggningsavhandling genom att den till formen är essäistisk. Centrala teoretiker för avhandlingen sträcker sig från Platon och Sokrates till Spinoza, vidare till Michel Foucault, Karen Barad, Gilles Deleuze, Michel Serres och inte minst Alain Badiou.

Intresset för pedagogik som vetenskap är betydande, något som har resulterat i antologin Pedagogik som vetenskap. En inbjudan (Gleerups Utbildning, 2018).