Fakta

Kontaktperson:
Elisabeth Carlson
Finansiärer:
  • Fakulteten för hälsa och samhälle
Ansvarig vid Mau:
Elisabeth Carlson
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
02 september 2019 - 31 december 2020
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

En jämlik tillgång till hälso- och sjukvårdens diagnostiska och vårdande resurser och minskade hälsoskillnader i befolkningen är nödvändiga för en hållbar social utveckling. Som svar på denna utmaning har teamarbete och samarbete mellan olika vårdgivare föreslagits som den viktigaste insatsen.

Dessa förmågor är dock inte intuitiva utan undervisningsformer där studenter kan utveckla kunskap och färdigheter för samarbete bör implementeras i utbildningarna samt beforskas och utvärderas i noggrant utformade och genomförda studier. Malmö universitetets strategi 2022 poängterar att strategier för undervisning såväl som ämnesinnehåll måste grundas på forskning. Detta innebär att högre utbildning, från grund- till doktorandnivå, ska uppfylla kriterier för vetenskaplig validitet, hög kvalitet och praktisk relevans.

Vi har därmed identifierat ett behov av ökat forskningssamarbete mellan våra institutioner för att utveckla undervisningsformer som är grundade i gedigen undervisningspraxis samt vetenskapligt förankrade. Projektet är därmed ett embryo till en möjlig framtida forskningsplattform omfattandes samtliga institutioner vid fakulteten.