Fakta

Kontaktperson:
Elisabeth Carlson
Finansiärer:
  • Malmö universitet
Ansvarig vid Malmö universitet:
Elisabeth Carlson
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 januari 2021 - 31 december 2023
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

RIDHE är en interdisciplinär plattform för forskning om lärande i högre utbildning med särskilt fokus på hälso- och sjukvårdens utmaningar. En jämlik tillgång till hälso- och sjukvårdens diagnostiska och vårdande resurser för att minska hälsoskillnader i befolkningen är nödvändiga för en hållbar social utveckling. Som svar på denna utmaning har samarbete mellan olika vårdgivare föreslagits som den viktigaste insatsen. Denna förmåga är dock inte intuitiv utan undervisningsformer där studenter kan utveckla kunskap och färdigheter för samarbete bör implementeras i utbildningarna.

Detta innebär vidare att även den undervisning och forskning som bedrivs i en verksamhet bör beforskas med avseende på lärares och forskares kontinuerliga professionella utveckling. Malmö universitetets strategi 2022 poängterar att strategier för undervisning såväl som ämnesinnehåll måste grundas på forskning. Detta innebär att högre utbildning ska uppfylla kriterier för vetenskaplig validitet, hög kvalitet och praktisk relevans. Plattformen utgör därmed en arena för ett ökat interdisciplinärt samarbete för vårdpedagogisk forskning.