Fakta

Kontaktperson:
Charlotta Sunnqvist
Finansiärer:
 • Lunds universitet
Affilierade:
 • Åsa Westrin
 • Nina Palmqvist Öberg
 • My Lindberg
Samarbetspartners:
 • Lunds universitet
 • Göteborgs universitet
 • Jönköpings universitet
 • Örebro universitet
 • Karolinska institutet
 • Uppsala universitet
 • Umeå universitet
 • Ingående landsting och regioner
 • IKVL
 • Psykiatriforskning Skåne
 • Förvaltning Psykiatri och habilitering
Projektperiod:
05 januari 2018 - 31 december 2021
Fakultet/institution:
Forskningsämne:
Webbsida:
https://bit.ly/3gpWv2g

Om projektet

Projektet kommer att behandla alla vårdkontakter inom psykiatrisk slutenvård och öppenvård, somatisk sluten och öppenvård samt primärvård de senaste två åren före suicid för män respektive kvinnor, för patienter med olika typer av psykiatriska sjukdomar, för patienter med eller utan somatiska sjukdomar och för patienter inom olika åldersgrupper.