Fakta

Kontaktperson:
Christina Lindh
Finansiärer:
  • Kalmar läns landsting
  • Familjen Kamprads stiftelse
Samarbetspartners:
  • Kalmar Läns Landsting
  • Professor Mattias Lorenzon - Göteborgs universitet
  • Professor Keith Horner - Manchester Universitet
  • Professor Hugh Devlin - Manchester
  • Universitet
  • Anton Kärrbrink - Boneprox Sweden AB
Projektperiod:
01 september 2018 - 01 september 2020
Fakultet/institution:

Om projektet

Projektet handlar om att identifiera riskfaktorer för fraktur på grund av osteoporos (benskörhet) och förväntas leda till kunskap om möjligheten att implementera en innovativ, kostnadseffektiv metod inom allmäntandvård. Osteoporos orsakar försämrad benstyrka vilket leder till ökad risk för fraktur. Frakturer och osteoporos har ökat kraftigt i Sverige under de senaste decennierna. Ungefär varannan kvinna och var 4:e man drabbas under sin livstid. Sverige har bland den högsta förekomsten av osteoporosrelaterade frakturer i världen. Behandling, rehabilitering och produktionsbortfall för patienter med skador som följd av osteoporos kostar samhället många miljarder kronor varje år.

Osteoporos diagnosticeras med bentäthetsmätning, vilket utförs selekterat och individer kan vara bensköra utan att veta om det. Förutom mätvärden från DXA-undersökning finns ett antal kliniska faktorer som medför ökad frakturrisk. Forskning har visat att låg bentäthet i käkarnas benvävnad är indikation på att en individ är i riskzonen för fraktur. De metoder som använts för att bedöma käkarnas benvävnad är framtagna i kontrollerade akademiska miljöer och har inte prövats inom allmäntandvård. De flesta människor besöker tandvården regelbundet och vid dessa besök görs röntgenundersökning för att kartlägga tand/käk relaterade sjukdomar. Den stora mängd röntgenbilder som tas inom tandvården utgör en outnyttjad resurs för bedömning av om en individ har risk för osteoporos med efterföljande fraktur.