Fakta

Kontaktperson:
Bojana Romic
Finansiärer:
  • Strategigruppen för EU-samordning representerad av Vinnova
Ansvarig vid Mau:
Bojana Romic
Projektperiod:
01 augusti 2019 - 31 juli 2021
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Projektet RoboIcons undersöker hur existerande robotkonstverk kan användas för att ge människor möjligheten att reflektera över och föreställa sig ett framtida liv tillsammans med robotar. Konstverk har en förmåga att belysa teknologiska möjligheter utan att begränsas av de instrumentella och kommersiella krav som finns inom industrin, och lämpar sig därför speciellt i detta sammanhang. Med utgångspunkt i teorier av W.J.T Mitchell och Anne Balsamo kommer projektet genomföras i två steg. I det första steget kommer projektet analysera den kulturella betydelsen av robotar framställda som konstverk. På grundval av denna analys utgörs det andra steget av an analys av vad robotkonstverk kan säga om människors förmåga att föreställa sig en ännu inte existerande framtid.