Fakta

Kontaktperson:
Jonas Alwall
Finansiärer:
 • Urbana studier - Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Jonas Alwall
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners:
 • Kraftsamling Herrgården (Malmö stad: kulturförvaltningen)
 • Rädda Barnen
 • Tillsammans i Förening
 • DIS/ORDER
 • Rosengårds folkets hus
 • Malmö stad: stadsbyggnadskontoret
 • Rosengård fastigheter
Projektperiod:
01 september 2018 - 30 augusti 2021
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Projektet Rosengård – värden och utmaningar i skuggan av en stadsutvecklingsprocess handlar om det omtalade, etniskt diversifierade och socioekonomiskt utsatta Rosengårdsområdet i Malmö. Rosengård befinner sig på tröskeln till en utvecklingsprocess som syftar till att knyta området närmare till Malmös innerstad samt förnya och förtäta dess byggda miljö.

På senare tid har stadsdelen varit föremål för betydande stadsplaneringsinsatser från Malmö stads sida. Den planerade omvandlingen av Rosengård ställer oss dock inför att antal utmaningar och dilemman. Vad kommer att hända med de delar av området för vilka det inte föreligger några omedelbara utvecklingsplaner? Kommer nya gränser att växa fram, inom området snarare än mellan det och innerstaden? Vad kommer att hända med den offentliga bilden av dessa delar av området och vad kommer, för dess invånare, att hända med deras förståelse av området och vad det innebär att bo där?

I projektet undersöker vi dessa utmaningar utifrån flera olika metodologiska och teoretiska perspektiv, och med särskilt fokus på fyra teman:

 • Samverkansdriven forskning/kunskapsallianser
 • Sociala problem/socioekonomisk utsatthet
 • Konvivialiet och sociomateriella konfigurationer
 • Aktuella ariktektur- och stadsplaneringsdiskurser

Projektet är ett uttalat samverkansprojekt i den meningen att vi har ett nära samarbete med lokala organisationer och involverar Rosengårdsbor i projektverksamheten (med fokus på ungdomar och familjer). Projektgruppen består av fyra seniora forskare vid Institutionen för urbana studier samt en doktorand.